Ultima actualizare a contractului: 1 august 2020. Acest text anulează și înlocuiește toate versiunile sale anterioare.

Termeni și condiții pentru pachetele de servicii

RAISIS GROUP SRL acționează ca consultant și furnizor de servicii tehnice. RAISIS GROUP SRL este mandatat de client să acționeze în numele său pentru toate elementele care ar putea influența identitatea sa digitală pe internet. Se consideră că toate acțiunile întreprinse de RAISIS GROUP SRL au primit aprobarea expresă a clientului înainte de implementarea lor, chiar dacă, de fapt, RAISIS GROUP SRL trebuie să ia în mod spontan inițiative pentru a proteja interesele clientului său.

Domeniile acoperite de RAISIS GROUP SRL includ:

RAISIS GROUP SRL are o obligație de mijloace, dar nu poate garanta rezultatul;

RAISIS GROUP SRL nu poate fi în niciun caz trasă la răspundere pentru orice pierdere (financiară, dată sau altfel) sau pentru orice daune, fie contractuale sau delictuale (inclusiv în caz de neglijență);

RAISIS GROUP SRL nu poate fi în niciun caz trasă la răspundere în cazul încălcării unei obligații legale sau de altă natură, chiar dacă aceasta era previzibilă;

RAISIS GROUP SRL se abține de la utilizarea datelor la care are acces în afara misiunilor care i-au fost încredințate;

Infrastructura premium a clientului este dedicată exclusiv acesteia, fie în ceea ce privește resursele hardware sau software (fără virtualizare, fără partajare cu alți clienți), astfel încât performanța sa să fie maximă. În afară de client, personalul RAISIS GROUP SRL și partenerii săi tehnici, totul este făcut pentru a se asigura că datele clientului sunt inaccesibile din punct de vedere tehnic pentru o terță parte. Cu toate acestea, RAISIS GROUP SRL nu poate garanta invulnerabilitatea infrastructurilor de care este responsabil (virus, intruziune, hacking etc.). Dacă este necesar, RAISIS GROUP SRL nu poate fi trasă la răspundere;

Clientul este singurul responsabil pentru conținutul (texte / articole, fotografii, videoclipuri etc.) publicat pe numele său pe internet (site-ul web, rețelele sociale etc.) și, mai general, pentru toate datele găzduite pe serverul său.

În cazul în care RAISIS GROUP SRL este obligat să creeze conținut în numele clientului, acesta va fi trimis spre aprobare clientului înainte de publicare.

Dacă RAISIS GROUP SRL este adus să reprezinte spontan clientul în contextul unei conversații (chat, comentarii, forumuri etc.), cuvintele schimbate vor fi strict informative. Natura urgentă a acestor schimburi scutește RAISIS GROUP SRL de aprobarea prealabilă a clientului.

Ca parte a activității lor de gestionare a informațiilor, personalul RAISIS GROUP SRL și partenerii săi tehnici (programatori, ingineri de centre de date) trebuie să aibă ocazional acces complet la serverul clientului (actualizare hardware / software, copii de rezervă etc.)

Pentru a asigura cea mai bună calitate a serviciilor, RAISIS GROUP SRL poate decide să intervină spontan asupra infrastructurii tehnice a clientului fără a fi notificat o De exemplu (dar nu numai)

Dacă monitorizarea noastră (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) declanșează o alertă, vom interveni imediat, chiar și noaptea.

RAISIS GROUP SRL se angajează să informeze clientul în avans sau amânat, cu privire la toate acțiunile planificate sau neplanificate desfășurate asupra infrastructurii sale;

Astăzi, RAISIS GROUP SRL găzduiește serverele clienților săi din Olanda și România: https://www.greenhousedatacenters.com, https://intovps.com. RAISIS GROUP SRL își rezervă dreptul de a-și alege oricând partenerii tehnici și se angajează să își informeze întotdeauna clienții cu privire la locația exactă în care sunt stocate datele lor (rgpd);

Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale dacă această neexecutare se datorează unui eveniment aflat în afara controlului său, în conformitate cu legea aplicabilă;

Acest contract poate fi modificat fără notificare prealabilă de către RAISIS GROUP SRL. Dacă este necesar, clientul va fi informat despre orice modificare semnificativă pe cale electronică și va avea dreptul de retragere. În cazul în care clientul nu reacționează în termen de 15 zile de la avertisment, contractul va fi considerat a fi acceptat de Client;

Acest contract este încheiat pentru perioada de angajament stipulată pe factura clientului, reînnoită tacit dacă nu a fost reziliat cu 30 de zile înainte de expirarea acestuia.

În caz de încălcare a contractului, clientul pierde imediat suportul premium al RAISIS GROUP SRL, precum și accesul la instrumentele sale de administrare, dar își păstrează proprietatea asupra tuturor elementelor care constituie identitatea sa digitală pe internet, și anume în special:

Părțile sunt de acord că plata în avans a facturilor RAISIS GROUP SRL constituie acceptarea acestora de către părți, pe durata angajamentului specificată pe factură;

Acest contract este guvernat de legea română. Orice posibil litigiu între RAISIS GROUP SRL și Client va fi soluționat pe cale amiabilă, în caz contrar, legea română va fi competentă.

În cazul în care responsabilitatea RAISIS GROUP SRL ar fi angajată, reparația nu ar putea depăși niciodată valoarea sumei plătite de client, pentru cele 30 de zile anterioare litigiului.

Contactează-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la acești termeni, vă rugăm să ne contactați.